THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, thay thế, cải tạo hệ thống PLC hệ thống tải than đen máy Luyện kín 270L

Ngày đăng: 11:02 11/02/2019
Công ty CP Cao su Sao Vàng thông  báo mở thầu cạnh tranh “Cung cấp thiết bị, thay thế và cải tạo hệ điều khiển PLC, hệ thống tải than đen các dây chuyển máy Luyện kín 270L số 1, số 2 của Xí nghiệp Luyện Xuân Hoà”

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428