THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

TB Mời chào thầu: Dàn Băng tải làm mát

Ngày đăng: 10:05 14/05/2020
THÔNG BÁO MỜI CHÀO THẦU
Gói thầu: Gia công chế tạo, lắp đặt dàn băng tải làm mát - Dây chuyển ép xuất phức hợp

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428