THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 (sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2021 (Sau kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2021 >> TẢI VỀ XEM ĐẦY ĐỦ <<...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý I/2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 >> TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ << >> TẢI VỀ BẢN T IẾNG ANH <<...
Báo cáo tài chính năm 2020 (sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - SAU KIỂM TOÁN >> Tải về xem chi tiết <<...
Báo cáo giải trình biến động SXKD Quý IV năm 2020 ...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo tài chính, giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2020 ...
Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 (Sau kiểm toán) / Reviewed Interim Financial Statements Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 (Sau kiểm toán) : TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ Reviewed Interim Financial Statements : DOWNLOAD...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2020 ...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106