THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tin tức - Sự kiện

Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ...
TB Mời chào thầu: Dàn Băng tải làm mát THÔNG BÁO MỜI CHÀO THẦU Gói thầu: Gia công chế tạo, lắp đặt dàn băng tải làm mát - Dây chuyển ép xuất phức hợp...
TB Mời chào thầu: Hệ thống làm lạnh nước cưỡng bức THÔNG BÁO MỜI CHÀO THẦU Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống làm lạnh nước cưỡng bức cho Dàn băng tải làm mát dây chuyền ép xuất phức hợp...
Tuyển dụng lao động tháng 5 I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN Số lượng: 03 người Yêu cầu Tốt nghiệp ngành nghề Cơ, Điện. Tuổi từ 18 - 40 tuổi. * QUYỀN LỢI Đào tạo 3 tháng . Trợ cấp học nghề 4.500.000/ tháng. Hỗ trợ nơi ở (Ký túc xá hoặc chi trả bằng tiền) Ký hợp đồng chín...
Mời chào thầu Màng PP sợt dệt ...
Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ...
Thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp năm 2020 ...
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ...
Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD Quý 1.2020 ...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
TB HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428