THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tin tức - Sự kiện

Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty ...
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng ...
Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh Quý I-2020 ...
Tuyển dụng nhân viên thị trường CN Hồ Chí Minh ...
Thông báo v/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 ...
Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ...
Diễn tập phương án chữa cháy tại chỗ Ngày 27/12/2019, Công ty CP Cao su Sao Vàng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận Thanh Xuân (PCCC) tổ chức diễn tập PCCC tại Công ty....
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ...
Điều lệ Công ty 2019 Tải về bản đầy đủ: ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2019...
(Bổ sung thông tin 12.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tài liệu bổ sung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019...
(Bổ sung thông tin 10.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021....
(Bổ sung thông tin 09.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016- 2021 2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty....
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428