THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tuyển dụng

Tuyển dụng: Kỹ sư Hóa _NHU CẦU TUYỂN DỤNG_ 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 03 người II- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Xí nghiệp Luyện Cao su Xuân Hòa, số 484 đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa. Tp. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc III- YÊU CẦU: - Giới tính: NAM/NỮ. - Tuổi: dưới 35 tuổi. - Tốt ngh...
Tuyển dụng: Kế toán _NHU CẦU TUYỂN DỤNG_ 1/ KẾ TOÁN: - Số lượng: 01 người II- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Chi nhánh Cao su Thái Bình, số 5 đường Trần Thủ Độ, P. TIền Phong, Tp. Thái Bình, T. Thái Bình III- YÊU CẦU: - Giới tính: NAM/NỮ. - Tuổi: dưới 30 tuổi. - Tốt nghiệp chuyên...
(GẤP) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2021 I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: 13 người (10 Nam, 03 Nữ) II- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Công ty CP Cao su Sao Vàng, số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội III- YÊU CẦU: - Tốt nghiệp THCS, THPT. - Có đủ s...
Tuyển dụng: Thủ kho _NHU CẦU TUYỂN DỤNG_ THỦ KHO HÀNG HÓA: - Số lượng: 01 người I- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Công ty CP Cao su Sao Vàng, số 231 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội II- YÊU CẦU: - Giới tính: NAM - NỮ - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên n...
Tuyển dụng: Kỹ sư Xây dựng _NHU CẦU TUYỂN DỤNG_ 1/ KỸ SƯ XÂY DỰNG: - Số lượng: 01 người II- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Công ty CP Cao su Sao Vàng, số 231 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội III- YÊU CẦU: - Giới tính: NAM. - Tuổi: dưới 35 tuổi. - Tốt nghiệp theo ...
(GẤP) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHI NHÁNH THÁI BÌNH CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CẦN TUYỂN GẤP I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 01 người 2/ KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA - Số lượng: 01 người 3/ CỬ NHÂN KINH TẾ: - Số lượng: 01 người 4/ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: 42 người 5/ HỌC NGHỆ CƠ, ĐIỆN...
(GẤP) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2021 I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 01 người 4/ KỸ SƯ XÂY DỰNG: - Số lượng: 01 người 2/ KỸ SƯ CƠ KHÍ: - Số lượng: 01 người 5/ CỬ NHÂN KINH TẾ: - Số lượng: 03 người 3/ KỸ SƯ CƠ ĐIỆN: - Số lượng: 02 người 6/ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: ...
TUYỂN DỤNG THÁNG 10 CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CẦN TUYỂN GẤP I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 01 người 2/ CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN - Số lượng: 03 người 3/ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: 30 người II- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Công ty CP Cao su Sao Vàng, số 231 đường ...
Tuyển dụng Kỹ sư Hóa tại XN Luyện Cao su Xuân Hòa ...
Tuyển dụng Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Điện tại Chi nhánh Thái Bình ...
Tuyển dụng lao động tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa ...
Tuyển dụng lao động tháng 5 I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN Số lượng: 03 người Yêu cầu Tốt nghiệp ngành nghề Cơ, Điện. Tuổi từ 18 - 40 tuổi. * QUYỀN LỢI Đào tạo 3 tháng . Trợ cấp học nghề 4.500.000/ tháng. Hỗ trợ nơi ở (Ký túc xá hoặc chi trả bằng tiền) Ký hợp đồng chín...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106