THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tuyển dụng

(GẤP) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHI NHÁNH THÁI BÌNH CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CẦN TUYỂN GẤP I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 01 người 2/ KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA - Số lượng: 01 người 3/ CỬ NHÂN KINH TẾ: - Số lượng: 01 người 4/ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: 42 người 5/ HỌC NGHỆ CƠ, ĐIỆN...
(GẤP) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2021 I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 01 người 4/ KỸ SƯ XÂY DỰNG: - Số lượng: 01 người 2/ KỸ SƯ CƠ KHÍ: - Số lượng: 01 người 5/ CỬ NHÂN KINH TẾ: - Số lượng: 03 người 3/ KỸ SƯ CƠ ĐIỆN: - Số lượng: 02 người 6/ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: ...
TUYỂN DỤNG THÁNG 10 CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CẦN TUYỂN GẤP I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1/ KỸ SƯ HÓA: - Số lượng: 01 người 2/ CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN - Số lượng: 03 người 3/ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG: - Số lượng: 30 người II- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: - Công ty CP Cao su Sao Vàng, số 231 đường ...
Tuyển dụng Kỹ sư Hóa tại XN Luyện Cao su Xuân Hòa ...
Tuyển dụng Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Điện tại Chi nhánh Thái Bình ...
Tuyển dụng lao động tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa ...
Tuyển dụng lao động tháng 5 I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN Số lượng: 03 người Yêu cầu Tốt nghiệp ngành nghề Cơ, Điện. Tuổi từ 18 - 40 tuổi. * QUYỀN LỢI Đào tạo 3 tháng . Trợ cấp học nghề 4.500.000/ tháng. Hỗ trợ nơi ở (Ký túc xá hoặc chi trả bằng tiền) Ký hợp đồng chín...
Tuyển dụng Nhân viên Y tế ...
Thông báo tuyển dụng lao động: Lái xe nâng, bốc xếp ...
Thông báo tuyển dụng Lao động ...
Tuyển dụng lao động tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa ...
Tuyển dụng nhân viên thị trường CN Hồ Chí Minh ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428