THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tuyển dụng

Thông báo tuyển lao động – Tháng 01/2017 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 11/2016 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 10/2016 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 8/2016 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 6/2016 ...
Thông báo tuyển lao động (Nam lao động học nghề công nghệ cao su) ...
Thông báo tuyển lao động (Nam học nghề công nghệ cao su) ...
Thông báo tuyển lao động – tháng 5/2016 ...
Thông báo tuyển nhân viên bán hàng – tháng 5/2016 ...
Thông báo tuyển lao động (Nam kỹ sư cơ khí và Nam học nghề) – tháng 3/2016 ...
Thông báo tuyển nhân viên bán hàng, nhân viên Marketing, kỹ sư cơ khí – tháng 1/2016 ...
Thông báo tuyển lao động (Nam học nghề công nghệ cao su) – tháng 1/2016 ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428