THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tuyển dụng

Thông báo tuyển lao động (Nam học nghề công nghệ cao su) ...
Thông báo tuyển lao động – tháng 5/2016 ...
Thông báo tuyển nhân viên bán hàng – tháng 5/2016 ...
Thông báo tuyển lao động (Nam kỹ sư cơ khí và Nam học nghề) – tháng 3/2016 ...
Thông báo tuyển nhân viên bán hàng, nhân viên Marketing, kỹ sư cơ khí – tháng 1/2016 ...
Thông báo tuyển lao động (Nam học nghề công nghệ cao su) – tháng 1/2016 ...
Thông báo tuyển nhân viên bán hàng – tháng 12/2015 Xem tại đây...
Thông báo tuyển lao động – tháng 12/2015 Xem tại đây...
Thông báo tuyển nhân viên Marketing – tháng 11/2015 ...
Thông báo tuyển nhân viên bán hàng – tháng 9/2015 ...
Thông báo tuyển lao động – tháng 7/2015 ...
Thông báo tuyển lao động – tháng 6/2015 Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng Thông báo về việc tuyển dụng lao động tháng 6/2015 như sau:...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428