THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tuyển dụng

Tuyên công nhân bốc xếp ...
Tuyển lao động học nghề Cao Su  ...
Thông báo tuyển Nhân sự chuyên ngành Marketing Xem tại đây...
Thông báo tuyển Lao động học nghề công nghệ cao su Xem tại đây...
Thông báo tuyển lao động – tháng 03/2017 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 02/2017 Xem tại đây ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 01/2017 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 11/2016 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 10/2016 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 8/2016 ...
Thông báo tuyển lao động – Tháng 6/2016 ...
Thông báo tuyển lao động (Nam lao động học nghề công nghệ cao su) ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428