THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Công ty CP Cao su Sao Vàng phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 08:04 08/04/2020
Trước tình hình dịch COVID-19  ngày càng diễn biến phức tạp Công ty CP Cao su Sao Vàng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Để góp phần khống chế, ngăn chặn lây lan của dịch bệnh cho toàn thể CBCNV trong Công ty: Công ty triển khai các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của địa phương cũng như Bộ Y tế. Phát khẩu trang miễn phí cho CBCNV và khách hàng vào làm việc, bước đầu phát cho mỗi CBCNV 5 khẩu trang, 01 lọ Gel diệt khuẩn. Tổ chức đo thân nhiệt, nước rửa tay diệt khuẩn tại các cổng ra vào của Công ty. Xây dựng qui định ăn ca, bố trí thời gian, khu vực ăn, đảm bảo mỗi khu vực không quá 20 người ăn/lượt. Hạn chế cho khách vào Công ty, tổ chức nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, khai báo sức khỏe đối với khách vào Công ty. Dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, không tổ chức các sự kiện đông người, tổ chức họp trực tuyến.   

     

  

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đã cùng với Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực quan, hệ thống truyền thanh nội bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùa đoàn viên, người lao động, chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc ban hành các văn bản yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai đến toàn thể CBCNV, người lao động trong đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, tuân thủ các quy định của Công ty về biện pháp phòng chống dịch.


Công ty CP Cao su Sao Vàng luôn chủ động ứng phó với dịch do COVID-19 gây ra, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan cho cộng đồng. Việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của Công ty đã tạo sự yên tâm, niềm tin cho người lao động, đồng thời góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra..

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428