THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo mời thầu cạnh tranh (Vật tư thủy khí: Van điện từ, van tay, ống hơi nóng…)

Ngày đăng: 12:02 03/02/2018

Thong bao moi tham gia chao gia canh tranh Vat tu thuy khi

Quy định chào giá cạnh tranh >>QD chao gia canh tranh

Biểu giá chào >>Bieu gia chao


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428