THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo chào thầu: Cung cấp thiết bị, thay thế, cải tạo hệ thống PLC, hệ thống tải than đen máy Luyện kín 270L

Ngày đăng: 12:11 02/11/2019
Công ty CP Cao su Sao Vàng thông báo mở thầu cạnh tranh rút gọn gói thầu thực hiện phương án: "Cung cấp thiết bị, thay thế và cải tạo nâng cấp hệ điều khiển PLC, hệ thống tải than đen các dây chuyền máy Luyện kín 270L số 1, số 2 tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa"

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428