THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo chào thầu: Cung cấp thiết bị, thay thế, cải tạo hệ thống PLC, hệ thống tải than đen máy Luyện kín 270L

Công ty CP Cao su Sao Vàng thông báo mở thầu cạnh tranh rút gọn gói thầu thực hiện phương án: "Cung cấp thiết bị, thay thế và cải tạo nâng cấp hệ điều khiển PLC, hệ thống tải than đen các dây chuyền máy Luyện kín 270L số 1, số 2 tại Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa"

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428