THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 10:03 09/03/2020
Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Công ty CP Cao su Sao Vầng có Thông báo số 353/TB-CSSV về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Theo đó, Công ty yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty:
1.  Đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô trước khi vào Công ty làm việc (Các bình dung dịch được đặt tại cổng hành chính, cổng xuất hàng, cổng sản xuất và tại các đơn vị).
2.  Kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo thân nhiệt tại cổng hành chính, cổng xuất hàng, cổng sản xuất trước khi vào Công ty làm việc. Tất cả các trường hợp có thân nhiệt >37oC được yêu cầu xuống bộ phận Y tế Công ty để kiểm tra, thăm khám trước khi về đơn vị làm việc. Công ty Bảo vệ Sao Mai có trách nhiệm ghi chép lại họ tên, đơn vị công tác báo với bộ phận Y tế Công ty để giám sát. Với khách đến liên hệ công tác có thân nhiệt >37
oC mời khách quay trở lại Công ty liên hệ công tác sau khi thân nhiệt bình thường,
3.  Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn cơm tại nhà ăn ca công ty, che miệng khi hắt hơi bằng khăn giấy.
4.  Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, hạn chế tiếp xúc gần trong khoảng 1m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Thông báo ngay cho bộ phận Y tế Công ty khi mình và đồng nghiệp xung quanh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.
5.  Hạn chế tụ tập đông người và đi đến các vùng được thông báo có dịch COVID-19. Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và các phương tiện giao thông.
6.  Chi nhánh cao su Thái Bình, Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa tiếp tục chỉ đạo CBCNV thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428