THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý IV/2021 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 TẢI VỀ XEM CHI TIẾT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III - 2021...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý III/2021 TẢI VỀ XEM CHI TIẾT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SXKD QUÝ III - 2021...
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 (sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2021 (Sau kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2021 >> TẢI VỀ XEM ĐẦY ĐỦ <<...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý I/2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 >> TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ << >> TẢI VỀ BẢN T IẾNG ANH <<...
Báo cáo tài chính năm 2020 (sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - SAU KIỂM TOÁN >> Tải về xem chi tiết <<...
Báo cáo giải trình biến động SXKD Quý IV năm 2020 ...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106