THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017 BC KQKD Q4 2017...
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 Báo cáo tài chính Quý III/2017 BCTC Q3 2017...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 >>> Bao-cao-thuong-nien-2016.c...
BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016) BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016) >>> Bao-cao-kiem-toan - nam TC ket thuc 31.12.2016.c...
Bổ sung thông tin thuyết minh BCTC ...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016 Xem tại đây >>> Bao-cao-TC-sau-KT-nam-20160001.c...
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 BCTC-quy-4-nam-2016.compressed...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý III năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 Xem tại đây >>> Bao-Cao-Tai-Chinh-Quy-3-nam-2016.c...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý II năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý II năm 2016 Xem tại đây >>> BCTC-Quy-2-nam-2016_20_07.c...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý I năm 2016 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106