THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tin Công ty

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê lại đất với cơ sở hạ tầng và tài sản gắn liền đất lô E Khu công nghiệp Châu Sơn - Hà Na, XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Nghị quyết thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 1 năm 2024 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Giải trình biến động Quý IV năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn ...
báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ- Ông Nguyễn Tiến Dũng ...
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ- Bà Nguyễn Thị Hồng ...
Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Xem chi tiết tại đây!...
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu SRC của Ông Hồ Viết Hùng Xem chi tiết tại đây:...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106