THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày đăng: 12:08 31/08/2018

Ngày 28/8/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồi Chí Minh”.

Tham dự Hội có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Nguyễn Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Chi, Đảng bộ trực thuộc, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn và các đồng chí Bí thư Đoàn TN trực thuộc Đoàn Tập đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo tình hình 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện. Đảng ủy đã lãnh dạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trước kết là của người đứng đầu cấp ủy. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiên phong trào, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tuyên truyền trên website và Tạp chí Công nghiệp Hóa chất về Chỉ thị 05-CT/TW. Đảng ủy đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về trển khai chỉ thị 05-CT/TW; Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng dầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Đảng ủy Tập đoàn đều có báo cáo nhanh về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo dức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức các lớp học tập chuyên đề theo kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia của án bộ, đảng viên chủ chốt cấp Đảng ủy Tập đoàn các các chi, đảng bộ cơ sở. Hàng năm, 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc và đảng viên thuộc từng cấp để xay dưng dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các chi, đảng bộ cơ sở đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng đơn vị, cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách của Bác đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

Đảng ủy Tập đoàn đã xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức cũng được triển khai nghiêm túc, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin đại chúng, câc buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua đó, tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khẳng định: Việc đánh giá những kết quả đạt được trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của minh, thực chất nó cũng thể hiện chúng ta triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. chúng ta thấy rằng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW không chỉ là bằng các văn bản, các buổi sinh hoạt mà được đưa vào thực tế, được lồng ghép vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị Tập đoàn, của đơn vị như được thực hiện trong phong trào thực hành tiết kiệm… Việc học tập này đã đem hiểu quá thiết thực cho Tập đoàn, các đơn vị trong Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình đó là đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, tập thể đoàn kết, phát triển ổn định, bền vững. Dồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, cần phải cải thiện các phương thức tổ chức, cần có những điều chỉnh để phong trào hoạt động cụ thể, thực chất hơn nữa, khắc phục những tồn tại bộc lộ trong 2 năm đầu để đem lại hiệu quả thiết thực hơn nhằm giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chinh trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ phát triển Tập đoàn.

Cũng tại Hội nghị Đảng ủy Tập đoàn đã trao bằng khen cho 04 chi bộ và 07 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 2 năm qua.

Đảng ủy Công ty CP Cao su Sao Vàng vinh dự khi có 1 Tập thể và 02 cá nhân được trao thưởng tại Hội nghị./.

Nguồn Vinachem


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428