THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Công ty CP Cao su Sao Vàng: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 03:06 27/06/2020

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/6, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phầnCao su Sao Vàng lần thứ 31 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chiến tranh thương mại của các nước lớn gây ra.

Với phương châm“Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”với chủ đề“Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí, nội lực của tập thể cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh, tăng cường sức sáng tạo của người lao động nhằm ổn định sản xuất và đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững”Đảng bộ Công ty đề ra 06 mục tiêu tổng quát:

Một là, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh. Có những ý tưởng sáng tạo trong quá trình phối hợp Chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hai là, tăng tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế khu vực, thế giới.

Ba là, củng cố, hoàn thiện và duy trì ổn định thị phần các sản phẩm chủ lực đối với thị trường trong nước và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bốn là, tiếp cận và làm chủ các ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bán hàng, marketing … nhằm bắt kịp xu hướng thế giới và tận dụng các lợi thế do công nghệ số đem lại.

Năm là, đảm bảo đủ việc làm, đời sống CBCNV ngày càng được cải thiện; với mức thu nhập có mức tăng hàng năm ngang bằng với các ngành nghề khác.

Sáu là, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận theo mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông.

Đảng bộ Công ty CP Cao su Sao Vàng là Đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, hiện có 310 đảng viên sinh hoạt tại 23 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 30.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức vì sản phẩm săm lốp của Công ty phải cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm thương hiệu khác sản xuất trong nước và nhập khẩu; tình hình giá cả của nhiều loại thiết bị, vật tư, nguyên liệu chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư có những diễn biến phức tạp gây áp lực đến chi phí SXKD, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thương hiệu SRC... Song Đảng bộ Công ty các các cấp ủy đã đoàn kết, đồng lòng, tập trung trí tuệ, lãnh đạo Công ty và các đơn vị, xí nghiệp trong Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển của Công ty; chăm lo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo.

Thương hiệu và hình ảnh của Công ty được khẳng định và từng bước nâng lên tầm cao mới trong cả nước và quốc tế; khẳng định rõ nét vai trò vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp chế biến cao su ở Việt Nam; duy trì phát triển sản xuất kinh doanh tăng trưởng đều; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng khá.

Với vị trí, chức năng là Đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở, Đảng bộ Công ty đã không ngừng vươn lên, thể hiện rõ vai trò, vị trí và hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và xây dựng Đảng.

Hướng với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty phấn đấu hàng năm Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong Đảng bộ có trên 85% tổ chức đảng, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp đảng viên mới trên 10 đảng viên/năm, từ 60 đến 70 đảng viên/nhiệm kỳ.

Đồng thời, Đảng bộ Công ty cũng tập trung mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng Đảng; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; bồi dưỡng các đối tượng quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới, Công ty đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, như: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phấn đấu tăng trưởng bình quân 2,0%/năm và đạt bình quân từ 967,2 tỷ đồng/năm trở lên; Doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm trên 2,0%/năm và đạt bình quân từ 973 tỷ đồng/năm trở lên; Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng/năm; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng bình quân 3,6%/năm và đạt bình quân 17,08 triệu USD/năm; Thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng và tăng trưởng 3%/năm.

Xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh; nâng cao sức cạnh tranh, duy trì sức tăng trưởng, xây dựng Công ty CP Cao su Sao Vàng phát triển bền vững. Khai thác triệt để những thế mạnh sẵn có, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, hạn chế nhập khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã nỗ lực cố gắng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, dự báo tình hình trong 05 năm tới, các ngành nghề trong đó ngành cao su còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Vì vậy, Đảng bộ Công ty cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Công ty cần xây dựng là đảng bộ xứng tầm, đảm đương được nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò của người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chú trọng công tác xây dựng phát triển đảng viên mới…

Đảng ủy Tập đoàn tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ Công ty CP Cao su Sao Vàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 31 đề ra.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, công khai, 105 đảng viên tham dự Đại hội đã bầu ra BCH khóa 31 gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Việt Hùng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng bầu ra 13 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho 310 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025./.
_Nguồn vinachem_


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428