THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Ngày đăng: 12:08 20/08/2018

Sáng 19/08/2018, Đảng ủy Công ty CP Cao su Sao Vàng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể Đảng viên tại khu vực Hà Nội, Đảng viên Chi bộ Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa, Đảng viên Đảng bộ bộ phận Công ty Cao su INOUE Việt Nam.

IMG_6236
Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo – Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó có 03 Nghị quyết đã được ban hành là: “Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và “Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các nghị quyết vừa được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thông qua Hội nghị các cán bộ, đảng viên đã cơ bản nắm rõ được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII).

IMG_6234

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đề nghị các cấp ủy cơ sở cần triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

 


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428