THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tin Công ty

THÔNG BÁO CHÀO THẦU CẠNH TRANH NGHỈ HÈ NĂM 2019 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN NGHỈ MÁT HÈ NĂM 2019 - Thời gian dự kiến: 16/6/2019 đến 19/6/2019 (4 ngày 3 đêm) - Địa điểm: Khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa. - Số lượng người dự kiến: 300 người (+/- 5%) Trân trọng ...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ...
Thông báo chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019 ...
Thông báo : Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng Nội dung chi tiết kèm các tài liệu liên quan theo file đính kèm dưới đây: 1. CBTT SRC 2. Q_ phe duyet phuong an SRC 3. QD phe duyet de an tai co cau Vinachem 4. Cong van xac nhan so huu co phan SRC 5. Chung thu TDG SRC 6. Uy quyen Kiem toan 7. SRC_17...
Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, thay thế, cải tạo hệ thống PLC hệ thống tải than đen máy Luyện kín 270L Công ty CP Cao su Sao Vàng thông báo mở thầu cạnh tranh "Cung cấp thiết bị, thay thế và cải tạo hệ điều khiển PLC, hệ thống tải than đen các dây chuyển máy Luyện kín 270L số 1, số 2 của Xí nghiệp Luyện Xuân Hoà"...
Thông báo mời thầu cạnh tranh Vật tư ngành nước, vật tư ngành điện ...
Thông báo mời thầu lắp đặt bổ xung hệ thống PCCC – CN Cao Su Thái Bình ...
Thông báo mời thầu cạnh tranh (Vật tư thủy khí: Van điện từ, van tay, ống hơi nóng…) Quy định chào giá cạnh tranh >>QD chao gia canh tranh Biểu giá chào >>Bieu gia chao...
Thông báo mời tham gia dự thầu ...
Thông báo mời tham gia dự thầu Xem tại đây...
Thư mời chào giá gói thầu vận chuyển Xem tại đây...
Thông báo chào thầu “Tổ chức chương trình: Hội Nghị Khách Hàng năm 2019″http://src.com.vn/2019/05/10/thong-bao-chao-thau-to-chuc-chuong-trinh-hoi-nghi-khach-hang-nam-2019/ ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428