THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU CHỦ YẾU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
•   Duy trì vị thế là thương hiệu sản xuất lốp xe và sản phẩm Cao su kỹ thuật hàng đầu về chất lượng ở Việt Nam
•   Giữ vững thị trường sản phẩm truyền thống. Tập trung phát triển các dòng sản phẩn mới, chiến lược như: Lốp ô tô cỡ lớn, lốp nông/lâm nghiệp, Băng tải cường lực cao, Săm ô tô Butyl, lốp ôtô Radian, lốp xe máy không săm, lốp xe đạp điện, săm xe máy Butyl...
•   Mở rộng hợp tác toàn diện với các đối tác xuất khẩu uy tín. Tận dụng lợi thế các chính sách thương mại thế giới đối với công nghiệp sản xuất săm lốp.
•   Đổi mới thiết bị và công nghệ, đồng thời nghiên cứu hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất các sản phẩm mới đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước và xuất khẩu trong 10 năm tới.
Chiến lược trung dài hạn
•   Công ty đang triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời và sản xuất lốp Radial đến địa điểm mới. Chiến lược đối với môi trường, hội cộng đồng
•   Tuân thủ quy trình, quy tắc an toàn tuyệt đối trong hoạt động và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại các xí nghiệp, nơi sản xuất và vùng lân cận.
•   Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh trong các nhà máy, xí nghiệp. Kiểm tra định kỳ các hạng mục xử lý chất thải theo cam kết.
•   Công ty đang áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14001
•   Quan tâm đến việc hỗ trợ nhân dân, những trường hợp khó khăn trong địa bàn nơi Công ty hoạt động và các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng trong khả năng của Công ty.  
 

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428