THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo tuyển lao động – tháng 6/2015

Ngày đăng: 12:06 15/06/2015

Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng Thông báo về việc tuyển dụng lao động tháng 6/2015 như sau:

SRC-thong-bao-tuyen-dung-062015


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106