THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN GÓI THẦU XÂY LẮP: LẮP ĐẶT TỦ MÁY CẮT TRUNG THẾ RMU 40,5kV TẠI XUÂN HÒA

Thông báo mời chào giá cạnh tranh lắp đặt tủ máy cắt trung thế

GÓi thầu: Lắp đặt tủ máy cắt trung thế RMU 40,5 kV, cải tạo nâng cấp đấu nối thiết bị tại trạm biế áp 35kV, Xí nghiệp luyện Cao su Xuân Hòa 

THời gian nhận hồ sơ: 8h00′ ngày 24/8/2019 đến 8h00′ ngày 04/09/2019

THời điểm đóng thầu: 8h00′ ngày 04/09/2019

ĐỊa điểm nhận và nộp hồ sơ: Phòng Kỹ thuật cơ năng – Công ty CP Cao su Sao Vàng, số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website:

Bài viết khác

Trả lời