Thông báo chào giá cạnh tranh lắp máy và sửa chữa tủ điều khiển Điện – Khí nén, máy định hình lưu hoá lốp ô tô

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

  • Tên Bên mời thầu : Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng
  • Tên các gói thầu:
    • Lắp đặt các thiết bị cho sản xuất lốp xe Công trình – Xí nghiệp cao su 3 – Công ty cổ phần cao su Sao vàng).
    • Sửa chữa tủ điều khiển Điện – Khí nén, Máy Định hình lưu hóa lốp ô tô số 35, kiểu LL-B1145 hai khuôn lưu hóa, Xí nghiệp cao su 3,Công ty cổ phần cao su Sao vàng)
  • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08h30 ngày 11 tháng 8 năm 2015 đến 16h ngày 13 tháng 08 năm 2015. (trong giờ hành chính)
  • Địa chỉ phát hành : Phòng Kỹ thuật Cơ Năng – Công ty CP Cao su Sao vàng, 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 084 4 38588196 – Fax 084 4 38583644
  • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 17 tháng 08 năm 2015 tại Phòng Phòng Kỹ thuật Cơ Năng – Công ty CP Cao su Sao vàng, 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
 

           Hà nội, ngày       tháng 08 năm 2015

                          TỔNG GIÁM ĐỐC

Website:

Bài viết khác

Trả lời