Thông báo chào giá thi công Hệ thống điều khiển Cân – Nạp liệu cho máy luyện kín XM 270 20 x 40N

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng có nhu cầu sửa chữa “ Hệ thống điều khiển Cân- Nạp liệu cho máy luyện kín XM 270 20x40N”

Các tổ chức, cá nhân có năng lực thi công liên hệ với Phòng Kỹ thuật Cơ Năng – Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng để nhận hồ sơ và chào giá thi công.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 05/07/2015.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ ngày 10/07/2015.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Kỹ thuật Cơ năng (gặp anh Dũng) – Công ty cổ phần Cao su Sao vàng số 231 đường nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại 04 38588196

                                                                   CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Website:

Bài viết khác

Trả lời