THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG
TÌM KIẾM THEO LOẠI XE
Lựa chọn theo chủng loại xe (ô tô, xe máy, có săm, không săm...)
tìm lốp theo mã sản phẩm
Mã hoặc tên của sản phẩm

SV 652

Giá: liên hệ

Size ( Cỡ )

PR

11.00-20 CT

24

12.00-20 CT

20

12.00-20

24

12.00-20 CT

24

12.00-24 CT

20

12.00-24

24

12.00-24 CT

24

9.00-20

16

.

Quy cách

Size

Số lớp vải chuẩn (PR)

Ply Raitng

Vành chuẩn

Measuring Rim

Áp suất bơm tối đa

Max air

Tải trọng tối đa

Max load

Đường kính (mm)

Overall Diameter (mm)

Chiều rộng mặt cắt (mm)

Section Width (mm)

PSI

KPA

LBS

KGS

ĐƠN (S)

Single

KÉP (D)

Double

ĐƠN (S)

Single

KÉP (D)

Double

ĐƠN (S)

Single

KÉP (D)

Double

ĐƠN (S)

Single

KÉP (D)

Double

11.00-20 CT

24

8.00VX20

135

125

945

875

8340

7320

3784

3321

1092

291

12.00-20 CT

20

8.50VX20

120

110

830

760

8530

7590

3875

3450

1145

315

12.00-20

24

8.50VX20

135

125

930

860

9350

8530

4250

3875

1145

315

12.00-20 CT

24

8.50VX20

135

125

930

860

9350

8530

4250

3875

1145

315

12.00-24 CT

20

8.50VX24

120

110

840

770

9742

8552

4420

3880

1240

315

12.00-24

24

8.50VX24

120

110

840

770

9742

8552

4420

3880

1240

315

12.00-24 CT

24

8.50VX24

120

110

840

770

9742

8552

4420

3880

1240

315

9.00-20

16

7.00TX20

115

105

790

720

6160

5670

2800

2575

1022

257

 Tags: ,

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 7.50-18 16 7.50-20 16 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 9.00-20 18 9.00-20 CT 18 9.00-20 Newtyre 18 10.00-20 18 10.00-20 CT 18 11.00-20 18 11.00-20 CT 18 11.00-20 20 11.00-20 CT 20 12.00-20 20 12.00-20 CT 20 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 9.00-20 16 10.00-20 18 11.00-20 18 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 8.25-20 16 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 9.00-20 16 9.00-20 CT 16 10.00-20 20 11.00-20 18 11.00-20 CT 18 11.00-20 20 11.00-20 CT 20 12.00-20 18 12.00-20 CT 18 12.00-20 20 12.00-20 CT 20 12.00-24 20 12.00-24 CT 20 12.00-24 24 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 7.50-20 16 8.25-20 16 9.00-20 16 10.00-20 18 10.00-20 CT 18 10.00-20 Newtyre 18 10.00-20 20 10.00-20 CT 20 10.00-20 Newtyre 20 11.00-20 18 11.00-20 CT 18 11.00-20 20 11.00-20 CT 20 11.00-20 Newtyre 20 12.00-20 18 12.00-20 CT 18 12.00-2...
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 12.00-20 18 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 14.00-20 24 ....
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 12.00-20 20...
Giá: liên hệ
Size ( Cỡ ) PR 10.00-20 20...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106