THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Giấy chứng nhận: lốp xe máy


DANH SÁCH CÁC QUY CÁCH LỐP XE MÁY SRC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI DÙNG CHO LINH KIỆN (HỆ THỐNG, ĐỘNG CƠ, KHUNG, CỤM CHI TIẾT, CHI TIẾT) CỦA XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
STT Quy cách      TT, Tốc độ      SV     Download
1 3.00-17 TUBE TYPE 50P 551

2
 
3.00-10 TUBELES 42J 401 GCN số 2
Thông báo GH số 1
3 80/90-14 TUBE TYPE 40P 553 GCN số 3
Thông báo GH số 2
4 90/90-14 TUBE TYPE 46P 553 GCN số 4
Thông báo GH số 2
5 70/90-17 TUBE TYPE 38P 554 GCN số 5
Thông báo GH số 2
6 3.00-17 TUBE TYPE 50P 560 GCN số 6
Thông báo GH số 3
7 90/90-12 56J TUBELES 56J 417 GCN số 7
Thông báo GH số 3
8 2.50-17 (6PR) TUBE TYPE 43L 523 GCN số 8
Thông báo GH số 3
9 2.50-17 (6PR) TUBE TYPE 43L 502 GCN số 9
Thông báo GH số 3
10 2.25-17 (4PR) TUBE TYPE 33L 522 GCN số 10
Thông báo GH số 4
11 70/100-17 TUBE TYPE 40P 544 GCN số 11
Thông báo GH số 4
12 80/90-17 TUBE TYPE 50P 545 GCN số 12
Thông báo GH số 4
13 2.50-18 TUBE TYPE 43P 508 GCN số 13
Thông báo GH số 4
14 70/90-17 TUBE TYPE 38P 552 GCN số 14
Thông báo GH số 5
15 2.25-17 (4PR) TUBE TYPE 33L 501 GCN số 15
Thông báo GH số 5
16 80/90-17 TUBE TYPE 44P 552 GCN số 16
Thông báo GH số 5
17 2.75-18 TUBE TYPE 48P 547 GCN số 17
Thông báo GH số 5
18 70/90-17 TUBE TYPE 38P 556 GCN số 18
Thông báo GH số: ĐK mới
19 80/90-17 TUBE TYPE 50P 556 GCN số 19
Thông báo GH số: ĐK mới
20 100/90-10 TUBELES 56J 419 GCN số 20
Thông báo GH số: ĐK mới
21 3.50-10 TUBELES 51J 419 GCN số 21
Thông báo GH số: ĐK mới

Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106