THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đoàn thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2020

Ngày đăng: 05:01 25/01/2021

Ngày 25/01/2021, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đại biểu đại diện các đoàn viên ưu tú tại cơ sở đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn; Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực hoạt động trên các mặt công tác, góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị nói riêng và của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các cơ sở Đoàn, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn bằng các chương trình hoạt động cụ thể trong đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn. Quán triệt ĐVTN trong toàn Tập đoàn gương mẫu chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động, quy trình quy phạm trong sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt; thực hiện tết công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tài sản trong toàn Tập đoàn. Tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong toàn Đoàn và đến với từng Đoàn viên thanh niên các nội dung liên quan đến hình hình dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đáng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác thông tin tuyên truyền của Đoàn được thực hiện đầy đủ, kịp thời với nhiều hình thức như: hệ thống website của đơn vị, hệ thống truyền thanh, qua mạng xã hội, qua fanpage của các cơ sở Đoàn.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị được các cơ sở Đoàn triển khai tốt, cụ thể hóa trong các lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như của các đơn vị. Theo đó, năm 2020 các cơ sở Đoàn sẽ thực hiện 05 công trình, phần việc cấp Tập đoàn, 10 công trình, phần việc cấp cơ sở. Kết quả toàn Đoàn Tập đoàn có 19 công trình các cấp, trong đó có 0l công trình cấp Khối.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tổ chức các đợt ra quân tình nguyện tại đơn vị, Các phong trào như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được triển khai thường xuyên. Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai các hoạt động an sinh, tình nguyện vì cuộc sống cộng động tại các địa phương nơi cơ sở đứng chân; đặc biệt hướng tới đối tượng thanh niên công nhân tại đơn vị thông qua các hoạt động thiết thực.

Trong năm, các cơ sở Đoàn trực thuộc trong toàn Tập đoàn đã có hơn 100 lượt ĐVTN tham gia các đề tài, sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh được lãnh đạo các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao và làm lợi rất nhiều cho doanh nghiệp. Các cơ sở Đoàn đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát động các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh; động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên tự học, bồi dưỡng kiến thức để đáp ứng các công việc được giao. Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên quan tâm vận động đoàn viên thanh niên có trình độ, tay nghề tốt hướng dẫn, kèm cặp, giúp đỡ đoàn viên thanh niên mới được tuyển dụng để nhanh chóng làm quen với công việc, năm vững quy trình công nghệ và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, thực hiện tốt công việc được giao. Các cơ sở Đoàn tích cực phối hợp với Công đoàn đơn vị định kỳ tổ chức Hội thi tay nghề giỏi, các cuộc thi nâng ngạch, nâng bậc thợ cho cán bộ, ĐVTN trong đơn vị. Các cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn được Tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Công sản Việt Nam”, Trong năm toàn Đoàn đã giới thiệu được 35 ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 25 ĐVTN được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Tập đoàn triển khai Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2021. Năm 2021, Đoàn Tập đoàn thực hiện công tác với chủ đề: “Tuổi trẻ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xung kích sáng tạo, phát triển doanh nghiệp” với chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện cụ thể: Tham gia thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tập đoàn. Các đơn vị không thuộc Đề án 1468 của Chính phủ xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương; 100% cơ sở Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Tham gia các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 100% cơ sở Đoàn có hình thức triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên; 100% đoàn viên các cơ sở đoàn quyết tâm cùng với Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021 của đơn vị và của Tập đoàn; Đăng ký đảm nhận và thực hiện 45 công trình thanh niên các cấp; Hỗ trợ, giúp đỡ 100 lượt thanh niên công nhân về vật chất, tinh thần; Đăng ký tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá 400 triệu đồng; Giới thiệu 55 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đầu số đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu được kết nạp Đảng là 30; Toàn Đoàn Tập đoàn hiến được 380 đơn vị máu; Toàn Đoàn Tập đoàn trồng mới 1500 cây xanh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nêu rõ, trong năm 2020, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh nhưng phong trào Đoàn thanh niên đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn đồng chí biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đoàn thanh niên Tập đoàn đã đạt được trong năm 2020. Trong năm 2021, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2021 có nhiều sự kiện lớn của đất nước, Đoàn Tập đoàn sớm xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; Các hoạt động phong trào tại cơ sở phải gắn liền với nhiệm vụ của đơn vị; Tổ chức các cuộc Hội thảo với nhiều chuyên đề khác nhau; Đặc biệt tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên để giới thiều hơn nữa đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

Nhân dịp này, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020. Đoàn Tập đoàn cũng khen thưởng cho 08 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

_Nguồn vinachem_


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106