THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cơ cấu tổ chức

Mô hình quản trị của Công ty được tổ chức theo mô hình quản trị của Công ty Cổ Phần:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 
 
 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ CỦA CÔNG TY
 
TCHC – Phòng Tổ chức Hành chính nằm trong bộ máy hoạt động của Công ty làm các công tác về mặt tổ chức, lao động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật…
Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc các công tác trên. Có nhiệm vụ thực hiện các công tác do Tổng Giám đốc phân công hay ủy quyền.


TCKT – Phòng Tài chính Kế toán là một tổ chức thuộc bộ máy quản lý nghiệp vụ của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng có chức năng giúp Tổng Giám đốc trong quản lý và thực hiện công tác tài chính, huy động vốn, sử dụng vốn và quản lý vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn trong toàn Công ty. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm soát nội bộ của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
 

XK – Phòng Xuất khẩu là một phòng nghiệp vụ nằm trong hệ thống quản lý của công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc.Với chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc điều hành công tác xuất khẩu các sản phẩm của công ty ra nước ngoài.

KHVT – Phòng Kế hoạch Vật tư là một phòng nghiệp vụ nằm trong hệ thống quản lý của công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc.Với chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc điều hành công tác nhậpvật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Là phòng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, mua sắm vật tư và quản lý vật tư.

KTCN – Phòng Kỹ thuật Cơ năng là đơn vị thành viên trong hệ thống quản lý của Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc theo phân công và ủy quyền với chức năng là phòng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành công tác Cơ điện-năng lượng và tham gia vào chương trình phát triển mở rộng Công ty trong lĩnh vực thiết bị.
- Bộ phận Xây dựng Cơ bản: trực thuộc phòng Kỹ thuật Cơ năng, chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành công tác đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, quản lý việc sử dụng tài sản cố định, vệ sinh công nghiệp môi trường.
- Bộ phận Môi trường An toàn: trực thuộc phòng Kỹ thuật Cơ năng, với chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát, điều hành công tác MT – AT và tham gia vào chương trình phát triển mở rộng Công ty trong lĩnh vực MT – AT.
- Sửa chữa, kiểm định Nhà nước các loại đồng hồ áp lực: Hơi nóng, khí nén, và đồng hồ áp lực dầu. Sửa chữa kiểm định nội bộ các loại cân đo lường (từ 0 ¸ 1000Kg). Sửa chữa kiểm định nội bộ các loại đồng hồ Vôn-ampe.


KTCS - Phòng Kỹ thuật Cao su là phòng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất các sản phẩm cao su.
Các công việc có liên quan đến kỹ thuật và công nghệ cao su thuộc các vấn đề thiết kế, pha chế, công nghệ, nghiên cứu triển khai, sáng kiến cải tiến-hợp lý hoá, tiêu chuẩn hoá thuộc chức năng của phòng KTCS.
Các hoạt động nghiên cứu triển khai và quản lý kỹ thuật công nghệ cao su phải tuân thủ theo hệ thống các văn bản quản lý kỹ thuật của Công ty và pháp luật nhà nước.


QTBV - Phòng Quản trị Bảo vệ của công ty là phòng tham mưu giúp Tổng Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các công tác :
 • Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản CNXH, phòng chống cháy nổ, tổ chức tự vệ và chính sách hậu phương quân đội trong công ty. Mọi hoạt động về bảo vệ chính trị, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tải sản XHCN, PCCC, dân quân tự vệ đều phải tuân thủ theo các quy định, các chỉ thị và luật pháp của nhà nước.
 • Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người lao động trong toàn công ty
 • Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ theo 3 ca sản xuất
 • Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV theo đúng quy định của nhà nước và của ngành.
 • Tham gia giải quyết để người lao động được hưởng các chế độ BHXH, BHYT.
 • Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu; phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Làm tốt công tác KHHGĐ trong toàn công ty.
 • Tổ chức bữa ăn giữa ca cho CBCNV.
 • Tham gia giới thiệu và giữ uy tín sản phẩm cho toàn công ty.
TTBH – Phòng Tiếp thị Bán hàng là phòng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo và tổ chức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm và quản lý sản phẩm hàng hóa trong kho thành phẩm Công ty; giúp việc Tổng Giám đốc trong kế hoạch sản xuất, quản lý, bảo quản, vận chuyển vật tư hàng hóa của công ty.
- Bộ phận Marketing trực thuộc phòng Tiếp thị Bán hàng, giúp Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo và phát triển thương hiệu Công ty


TTCL – Trung tâm Chất lượng là bộ phận kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chuyên trách.
Sản phẩm chủ yếu của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng là săm lốp có kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi chất lượng, đặc biệt là độ an toàn cao khi sử dụng, nên phải tổ chức bộ phận chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra các tính năng cơ- lý- hóa của nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm.
Những việc có liên quan đến kiểm tra, thí nghiệm trên thuộc chức năng của Trung tâm chất lượng.
Hoạt động kiểm tra chất lượng, quản lý thí nghiệm phải tuân thủ theo các hệ thống văn bản quản lý chung của Công ty; tiêu chuẩn, các quy định và luật pháp Nhà nước.


XNCS1 – Xí nghiệp Cao su 1 là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại Hà Nội hạch toán kinh tế nội bộ, không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.
Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:
 • Săm lốp xe máy.
 • Săm xe đạp.
 • Săm, yếm ô tô.
 • Màng lưu hoá lốp.
 • Săm máy bay các loại.
 • Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và khách hàng khi được Công ty giao.
Giám đốc Xí nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên trực tiếp và cơ quan chủ quản của Công ty về các mặt hoạt động của Xí nghiệp.

XNCS3 – Xí nghiệp Cao su 3 là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại Hà Nội hạch toán kinh tế nội bộ, không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.
Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:
 • Lốp ô tô các loại.
 • Lốp máy bay các loại.
 • Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và khách hàng khi được Công ty giao.
Xí nghiệp cao su kỹ thuật sản xuất mặt hàng cao su kỹ thuật các loại theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong Công ty và khách hàng khi được Công ty giao.

XNLXH – Xí nghiệp luyện cao su Xuân Hoà là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại phường Xuân Hoà- Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.
Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:
 • Cao su bán thành phẩm các loại.
 • Gia công cao su bán thành phẩm cho khách hàng khi được Công ty giao.
CNTB – Chi nhánh cao su Thái Bình là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng có trụ sở chính tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Chi nhánh cao su Thái Bình không có tư cách pháp nhân nhưng có con dấu riêng (dấu tròn) theo quy định hiện hành, có tài khoản là tài khoản của Công ty tại Thái Bình, hạch toán kinh tế nội bộ. Chi nhánh Công ty hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý của chính quyền địa phương về an ninh, chính trị, an toàn xã hội; về quản lý dân cư lao động, chịu sự kiểm tra của chính quyền địa phương về việc thi hành chế độ chính sách và pháp luật.
Đứng đầu Chi nhánh là Giám đốc Chi nhánh do Giám đốc Công ty bổ nhiệm. Giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh có phó Giám đốc Chi nhánh và có một số cán bộ nghiệp vụ, công nhân viên chức được Giám đốc Công ty phê duyệt.
Chi nhánh có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:
 • Săm lốp xe đạp.
 • Săm, lốp xe máy.
 • Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và khách hàng khi được công ty giao.
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106