THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng trả cổ tức bằng tiền

Ngày đăng: 12:12 02/12/2016

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-001

 

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-002

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-003

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-004

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-006

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-007

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-008

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-009

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-010

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-011

 

thuc-hien-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-page-012


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106