Đảng ủy SRC: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 1337-KH/ĐU ngày 22/11/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, ngày 13/01/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho các đồng chí Đảng viên tại khu vực Hà Nội; Đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam; Đảng viên thuộc Chi bộ Xí nghiệp Luyện Xuân Hòa.

Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo – nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận (Ban Tuyên giáo Trung ương), Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 gồm các chuyên đề: kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 19/01/2019, tại Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Cao su Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Đảng ủy bộ phận cũng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8. Tại Hội nghị, đồng chí Đào Đình Hùng – Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên giáo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả, các Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thông qua Hội nghị các cán bộ, đảng viên đã cơ bản nắm rõ được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII).

Website:

Bài viết khác

Trả lời