Thông Báo Mời Tham Gia Dự Thầu

Written by Chuyên mục Tin doanh nghiệp
banner11

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tổ chức đấu thầu chào giá cạnh tranh về vận chuyển hàng hóa cho công ty theo Luật đấu thầu.

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng xin mời các nhà thầu là tổ chức có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu cạnh tranh các gói thầu “vận chuyển hàng hóa” của chúng tôi.

Các nhà thầu đăng ký tham dự nhận được một bộ hồ sơ (miễn phí) từ 8h 00 ngày 15/12/2014 đến 16h00 ngày 22/12/2014 tại phòng Kế hoạch-Kho vận, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, địa chỉ: 231 Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tất cả hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh đều phải có tiền đặt cọc dự thầu, số tiền đặt cọc 3% tổng giá trị gói thầu tham gia chào thầu và nộp vào phòng Tài chính kế toán công ty trước thời điểm nộp hồ sơ dự thầu. Nếu không trúng thầu, công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc ngay khi có kết quả mở thầu. Nếu trúng thầu, công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc sau 01 tháng thực hiện hợp đồng.

Thời gian các nhà thầu chào giá cạnh tranh nộp Hồ sơ dự thầu: từ 13h00 ngày 23/12/2014 đến 13h30 ngày 23/12/2014 tại phòng họp số 3 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (không nhận Hồ sơ dự thầu qua fax).

Thời gian mở thầu: hồi 14h00 ngày 23/12/2014 tại phòng họp số 3 – Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Mong Quý Công ty tham dự đấu thầu chào giá cạnh tranh của Công ty chúng tôi.

Website:

Bài viết khác

Trả lời